Szolgáltatások

 • Az épületben elvégzendő, tervszerű, megelőző karbantartási munkák előzetes felmérése, ezek költségeit tartalmazó éves költségvetés készítése.
 • Az épület állagának folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges karbantartási munkák soron kívüli elvégzése, a munkák teljes lebonyolítása.
 • Meghibásodások azonnali kivizsgálása, gyors elhárítása.
 • Bevételek /közös költség, bérleti díj stb./ beszedése, könyvelése, illetve szükség esetén behajtása. (Fizetési meghagyások elindítása, illetve végrehajtási eljárás kezdeményezése.)
 • Számítógépes feldolgozás, folyamatos egyeztetési lehetőség. Igény szerint internetes tulajdonosi lekérdező rendszer az egyéni folyószámlákra.
 • Bérszámfejtés, adóügyek intézése, munkaügyi feladatok ellátása.
 • Önkormányzati pályázatok teljes körű lebonyolítása.
 • Tulajdonosok érdekeinek képviselete a hatóságok, illetve harmadik személlyel szemben.
 • Számvizsgáló Bizottsággal igény szerinti együttműködés.
 • Negyedévente Számvizsgáló Bizottság részére tételes elszámolást adunk, az összes kifizetett számla tételes kimutatását, valamint a hátralékosok névsorát.
 • Az épület műszaki berendezéseinek, közműellátásának folyamatos biztosításával kapcsolatos tevékenység elvégeztetése.
 • Minden olyan tevékenység ellátása, ami a Társasház Alapító Okiratában, a társasházi törvényben, illetve a tulajdonosok által elfogadott SZMSZ-ben a közös képviselő feladataként meghatározásra került.
 • Az épület üzemeltetéséhez szükséges rendszeres, illetve eseti karbantartási munkák elvégzéséhez megbízható. magas műszaki színvonalon és kedvező áron dolgozó kivitelezői körrel rendelkezünk.
 • 24 órás ügyeleti szolgálat biztosított